FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy  Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át), egyedül élők esetén a 99 750 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át). A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be

2022. november 16. napjától- 2022. november 25. napjáig.

Beadványukat személyesen, elektronikusan vagy interneten is benyújthatják az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

A kérelem nyomtatvány a kirendeltség előterébe kihelyezésre kerül, onnan elvihető, illetve letölthető Hunya község weboldaláról az alábbi hivatkozáson:

Tüzelőanyag támogatási kérelem

Az elektronikus ügyindítással kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Kiszely Imre

polgármester sk.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. október 26. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJE

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyomaendrődi, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi hulladékudvar 2022. október 15-én (szombaton) ZÁRVA tart.

A gyűjtőudvarok 2022. október 31-én (hétfőn) a megszokott rend szerint - 7:00-15:00 óráig – tartanak nyitva.

2022. november 1-jén (kedden) a Dévaványai, Kondorosi, Kunágotai, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi, Vésztői hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Ismét eljön a Kormányablak Busz Hunyára

Hunya Község Önkormányzata és a Gyomaendrődi Járási Hivatal ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2022. október 13-án (csütörtökön) 08:30-10:00 között Hunya településen fogadja ügyfeleit a Kormányablak Busz.

  Helyszín: 5555 Hunya, Rákóczi út 19, Polgármesteri Hivatal parkolója

Tájékoztatás letöltése 

Meghívó

Hunya Község Önkormányzat Polgármestere

 tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

2022. október 13-án 15 órakor

kezdődő alakuló ülésére a Községháza tanácskozó termébe

(Hunya, Rákóczi út. 19.)

Napirend letöltése 

Tájékoztatás a 2022. október 2. napján tartott időközi választás eredményéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. október 2. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az alábbi eredmények születtek:

20/2022. (X.2) HVB határozat (polgármester választás eredményének megállapítása)

21/2022. (X.2) HVB határozat (egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása)

 

Felhívás

 

Tisztelt Lakosság!

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állat járványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2022. október 01. napjától

2022. október 21. napjáig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

 

Felhívás letöltése 

 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. szeptember 28. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

Napirend letöltése 


NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

nepszamlalas2022 ksh

Október 1-jén kezdődikhazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A lakosság téli fűtéséhez szükséges barnakőszén tüzelőanyag igényének felmérése

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

Erre tekintettel felmérésre kerül a településen élő barnakőszéntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakások száma és a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igény.

Meghívó

Hunya Község Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt

2022. szeptember 20. napján 17:00 órakor

kezdődő Lakossági Fórumra

a Művelődési Házba.
(Hunya, Rákóczi út 28.)

Napirend:

1.Polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek bemutatkozása

2.Polgármesteri tájékozató és a lakosság részéről felmerülő kérdések

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Hunya, 2022. szeptember 15. 

                                                                                      Hegedüs Roland

                                                                                               polgármester

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. augusztus 24. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem
 

KÖZLEMÉNY

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/E. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2022. október 2-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Hunya Községben az egyéni listás képviselő valamint polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiakban állapítja meg: