Belterületi utak fejlesztése Hunyán

Kép1

 

Kedvezményezett: HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Hunyán

Támogatás összege: 45 millió forint

Projekt bemutatása

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

1. Széchenyi utca (hrsz.: 144, 212) útburkolat építése: A tervezett beavatkozás a két oldali padka gréderes megtisztítása 1-1m szélességben, majd annak kiékelése 5cm vastagságban 0/32- es zúzottkővel. Tömörítést követően AC 11 kopó építendő aszfalt finiserrel 5cm vastagságban 3m szélességben. Aszfaltozást követően a kétoldali padkarendezést helyi anyaggal kell elkészíteni 1 m szélességben. A felújítás hossza: 330 m.

2. Vörösmarty utca Táncsics utca és az Alkotmány út között (hrsz.: 285, 399) útburkolat építése. A tervezett beavatkozás a két oldali padka gréderes megtisztítása 1-1m szélességben, majd annak kiékelése 5cm vastagságban 0/32-es zúzottkővel. Tömörítést követően AC 11 kopó építendő aszfalt finiserrel 5cm vastagságban 3m szélességben. Aszfaltozást követően a kétoldali padkarendezést helyi anyaggal kell elkészíteni 1 m szélességben. A felújítás hossza: 320 m

3. József Attila utca Táncsics utca és az Arany János utca között (hrsz:344, 286) útburkolat építése: A tervezett beavatkozás a két oldali padka gréderes megtisztítása 1-1m szélességben, majd annak kiékelése 5cm vastagságban 0/32-es zúzottkővel. Tömörítést követően AC 11 kopó építendő aszfalt finiserrel 5cm vastagságban 3m szélességben. Aszfaltozást követően a kétoldali padkarendezést helyi anyaggal kell elkészíteni 1 m szélességben. Az építés hossza: 330 m.

4. Rákóczi út az Alkotmány út és az Ady utca közötti szakaszon (hrsz: 236/4) útburkolat építése: A tervezett beavatkozás a két oldali padka gréderes megtisztítása 1-1m szélességben, majd annak kiékelése 5cm vastagságban 0/32-es zúzottkővel. Tömörítést követően AC 11 kopó építendő aszfalt finiserrel 5cm vastagságban 3m szélességben. Aszfaltozást követően a kétoldali padkarendezést helyi anyaggal kell elkészíteni 1 m szélességben. A felújítás hossza: 125 m.

A projekt kezdete: 2023.02.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00053

Tájékoztatás nevelőszülői toborzásról

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató várja az új nevelőszülők jelentkezését!

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi intézménye. Jelenleg több, mint 6 000 vér szerinti családjukból kiemelt gyermekről és fiatalról gondoskodik.

A szolgáltató célja az, hogy számukra megfelelő környezetet találjon, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül.

Sajnos még mindig sok a családjából kiemelt gyermek, aki elhelyezésre vár. Ezért van szükség új nevelőszülőkre.

Tudjon meg Ön is többet a nevelőszülői hivatásról, ha a szeretet erejével segítene családjukból kiemelt gyermekeken!

Tájékoztató letölthető

 

Tisztelt Lakosság!

2022. év végén lakossági barnakőszén igény felmérés történt, melynek eredményeként elindította a Kormány a magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, valamint lehetőséget adva a lakosságnak a hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBE a fenntartó 12/2023. (II. 14.) határozata alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.), Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 23.), a következő időpontokban történik:

Felhívás emlőszűrésre

A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak érdekében, hogy az időben felfedezett betegségek halálozási arányát lényegesen csökkentse, illetve felhívja a lakosság figyelmét a szűréseken való részvétel fontosságára.

Felhívás letölthető 

 

Hirdetmény

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek
minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI.
törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22.§ (1)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé
az illetékes Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján,
valamint a kormányzati portálon:

Hirdetmény letöltése 

IPARŰZÉSI ADÓ MEGFIZETÉSE EURÓ VAGY AMEREIKAI DOLLÁR DEVIZANEMBEN

Ezúton tájékoztatjuk adózóinkat arról, hogy 2023. év január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszámolási számlára van lehetőségük az adózóknak 2023. január 1. napjától euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Önkormányzat neve: Hunya Község Önkormányzata
Számla száma: 10026005-00000365-02120014
Számla IBAN száma: HU17 1002 6005 0000 0365 0212 0014

Meghívó

Hunya Község Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt

a Képviselő-testület

2022. december 14. napján 16:00 órakor

tartandó Közmeghallgatására, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

(Hunya, Rákóczi út 19.)

 

Napirend letöltése 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. december 14. napján 14:00 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

 

Napirend letöltése 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. november 30. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

 

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató az MVM Démász Hálózat gallyazási tevékenységről

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. törekvése, hogy az elosztási tevékenységére vonatkozó jogszabályi megfeleléssel összhangban ügyfelei számára zavartalan villamosenergia-szolgáltatást biztosítson.

A szolgáltatás üzembiztonsága érdekében elengedhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének karbantartása, ami magába foglalja a gallyazási tevékenységet.

Fontos azt is tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Démász gallyazó partnerei csak a közterület határáig végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlanhatáron belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve jól felfogott érdeke is – karbantartani.

Tájékoztató letölthető:

https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/3458

2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS – PÓTÖSSZEÍRÁS

A Népszámlálás számlálóbiztosi terepmunka 2022. november 20-án lejár. Ezt követően 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban.

Hunya pótösszeírás 001