2022-ben is hatályban maradnak a helyi iparűzési adó könnyítésre vonatkozó szabályok.

A 2021. évhez hasonlóan, a 2022. évben végződő adóévben is azon vállalkozó esetén, amely azzalfelel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. éviXXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- ésközépvállalkozássá (továbbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvényben meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszegértékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó1 százalék.

Tájékoztató az iparűzési adó megfizetésének és bevallása benyújtásának szabályairól:

Az adózóknak 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallásukat kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikus úton lehet benyújtaniuk. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (ÁNYK)tehetik meg. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó adhatja be a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papír alapon az önkormányzati adóhatósághoz.

Beszámoló a 2021. évi helyi adóbevételek alakulásáról

Adóbevételek teljesülése 2021. november 30-ig.

Az önkormányzat 2021. évi adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem

Éves terv

ezer Ft

I-XI hó bevétele

ezer Ft

Teljesülés %-a Eltérés az időarányos tervtől, ezer Ft

Magánszemélyek

kommunális adója

4 500 4 420 98,2 -80
Iparűzési adó 20 000 29 726 148,6 +9 726
Pótlék és bírság 50

106

212,0 +56
Összesen: 24 550 34 252 139,5 +9 702

Az adóbevételek a tervezetthez képest 139,5 %-ban teljesültek. Ez 9 702 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel. A többlet elsősorban az iparűzési adóbevételnél realizálódott.

Az Önkormányzat a helyi adó bevételét kötelező önkormányzati feladatai ellátására használhatja fel.

Hunya, 2021. december 20.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2021. december 21-én (kedd) kerül feltöltésre az önkormányzat honlapjára (www.hunya.hu) az interaktív közmeghallgatás alapjául szolgáló napirendek és előterjesztések, melyekre reagálni, kérdéseiket feltenni 2021. december 28-ig lesz lehetőség az alábbi formákban:

-e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-levelezési cím: 5555 Hunya, Rákóczi út 19.

A beérkezett kérdésekre 2022. január hónapban mindenkinek igyekszünk válaszolni.

Hunya, 2021. december 20.

Tisztelettel:

Hegedűs Roland  

                                                                                                               polgármester

Klímastratégia lakossági véleményezése

Elindult Szarvas, Csabacsűd és Hunya közös Klímastratégiájának lakossági és önkormányzati véleményezése. A tervezet kikerült a Zöld Szarvas honlapra és a Zöld Szarvas Facebook oldalra is.

Honlap: http://zold.szarvas.hu/2021/12/07/velemenyezze-szarvas-csabacsud-es-hunya-kozos-klimastrategiajat/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Z%C3%B6ld-Szarvas-102669071832111

Fontos lenne, hogy minél több véleményt, észrevételt kapjunk rá, és a lakosság már ebben a szakaszban is megismerkedjen a stratégiával és a javasolt intézkedésekkel. Ezért kérem, hogy minél több önkormányzati csatornán osszák/osszátok meg a linkeket és a véleményezés lehetőségét, amely december 17-én zárul.

Tájékoztatás Közmeghallgatás lebonyolításáról

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. december 15. napjára tervezett Közmeghallgatás az előzetesen meghirdetett formában nem kerül megtartásra, a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel.

A Közmeghallgatást interaktív módon egy későbbi időpontban, még ez év decemberében megtartjuk. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben kapnak tájékoztatást.

Megértésüket köszönöm!

Hunya, 2021. december 13.

Hegedüs Roland

polgármester

Meghívó

Hunya Község Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt

a Képviselő-testület

2021. december 15. napján 14:30 órakor

tartandó Közmeghallgatására, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

(Hunya, Rákóczi út 19.)

F E L H Í V Á S !

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át), egyedül élők esetén a 99 750 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át). A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be

2021. november 26. napjától- 2021. december 3. napjáig.

Beadványukat személyesen, elektronikusan vagy interneten is benyújthatják az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

A kérelem nyomtatvány a kirendeltség előterébe kihelyezésre kerül, onnan elvihető, illetve letölthető Hunya község weboldaláról az alábbi hivatkozáson:

https://www.hunya.hu/index.php/letoltesek/nyomtatvanyok-2

Az elektronikus ügyindítással kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hegedüs Roland

polgármester sk.

 

 

 

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2021

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.  A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát, amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.