2022-ben is hatályban maradnak a helyi iparűzési adó könnyítésre vonatkozó szabályok.

A 2021. évhez hasonlóan, a 2022. évben végződő adóévben is azon vállalkozó esetén, amely azzalfelel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. éviXXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- ésközépvállalkozássá (továbbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvényben meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszegértékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó1 százalék.

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakbanesedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkelbevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetnie, ha:

- 2021. február 25-ig már nyújtott be a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot, új nyilatkozat megtétele nem szükséges.

- Amennyiben 2021. évben nem tett ilyen nyilatkozatot, vagy 2021. évben létesített telephelyet az adott településen, 2022. február 25-ig kell nyilatkoznia.

- KATA-s adóalanyoknak, akik az önkormányzat felé a tételes iparűzési adófizetést választották most sem kell nyilatkozniuk, részükre automatikusan érvényesül a csökkentés.

A nyilatkozat 2022. február 25-ig, kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A nyilatkozat várhatóan a 22NYHIPA nevű nyomtatványon tehető meg.

nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fentiek szerinti kedvezmény átmeneti támogatásnak, vagy döntés szerint de-minimis támogatásnak minősül, így ezen támogatási szabályokra is tekintettel kell lenni a kedvezmény igénybevételénél. A szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény új, 51/L., 51/M., 51/N és 51/O §-ai tartalmazzák.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály