Május 31. után benyújtott iparűzési adóbevallás esetén nem választható az adó alapjának egyszerűsített meghatározása.

Felhívjuk Tisztelt Adózóink, főleg az őstermelő adózóink figyelmét, hogy a május 31-i iparűzési adóbevallás beadási határidőhöz fontos jogvesztő lehetőség is fűződik.

A helyi adókról szóló törvény alapján:

- A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerintijövedelem-megállapítást alkalmazó magánszemély(egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) vállalkozó,

- illetve az előző kategóriába nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevételeadóévben nem haladta meg a 8 millió forintot,az adó alapját egyszerűsített módon is megállapíthatja.

Az adó alapjának egyszerűsített módon való megállapítása adóévre választható, az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál, a bevallásban tett nyilatkozat alapján. Tehát a kedvezményes adóalap meghatározás késve benyújtott bevallás esetében már nem választható.

Kérjük Tisztelt Adózóinkat a bevallások határidőben történő benyújtására. A bevallások benyújthatók elektronikusan, azállami adóhatóságon keresztül, a rendszeresített elektronikus nyomtatványon (ÁNYK), illetve papír alapon, kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozókrészéről, postán, vagy személyesen, közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz.

A személyes benyújtás érdekében május 31-én (kedden) ügyfélszolgálatunk 8 – 16 óráig nyitva lesz.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály