2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS – PÓTÖSSZEÍRÁS

A Népszámlálás számlálóbiztosi terepmunka 2022. november 20-án lejár. Ezt követően 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban.

Hunya pótösszeírás 001