Hirdetmény

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek
minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI.
törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22.§ (1)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé
az illetékes Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján,
valamint a kormányzati portálon:

Hirdetmény letöltése