Tájékoztató az őstermelők helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségeiről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő is, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 ezer forintot meghaladja.

  Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelésből származó éves bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, a helyi iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési, adóbevallási kötelezettsége keletkezik. Az önkormányzati adóhatósághoz már korábban bejelentkezett őstermelőnek, amennyiben az adóévben az éves bevétele a 600 ezer Ft-ot nem éri el, erről nyilatkozatot kell benyújtania az adóévet követő év május 31-ig.


Fontos tudni, hogy az adóalanyiság (a 600 ezer forintos bevételi értékhatár) megállapítása szempontjából valamennyi – mezőgazdasági őstermelő által kapott – támogatást is figyelembe kell venni. Ezen bevételek azonban nem minősülnek a Htv. szerinti nettó árbevétel részének, így az iparűzési adó alapjának megállapítása során nem kell figyelembe venni őket. Vagyis, ha a mezőgazdasági őstermelő éves árbevétele az általa kapott bármely támogatás figyelembevétele nélkül 600 ezer forintnál kevesebb, de a támogatással együtt a 600 ezer forintot meghaladja, akkor a mezőgazdasági őstermelő az iparűzési adó alanyának minősül, be kell jelentkeznie az illetékes önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adó hatálya alá és adóbevallást kell benyújtania az adott adóévről.

Ez évtől a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.

Ez évben adóhatóságunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól igényelt adatszolgáltatás alapján, öt évre visszamenőleg ellenőrizni fogja, hogy azon őstermelők, akik elérték a törvényben meghatározott bevételi értékhatárt eleget tettek-e bejelentkezési, bevallási kötelezettségüknek.

A bejelentkezéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók honlapunkon, vagy kérhetők a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Osztályától. A fentiekről részletesebb tájékoztatás itt olvasható.