Felhívás emlőszűrésre

A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak érdekében, hogy az időben felfedezett betegségek halálozási arányát lényegesen csökkentse, illetve felhívja a lakosság figyelmét a szűréseken való részvétel fontosságára.

Felhívás letölthető 

 

IPARŰZÉSI ADÓ MEGFIZETÉSE EURÓ VAGY AMEREIKAI DOLLÁR DEVIZANEMBEN

Ezúton tájékoztatjuk adózóinkat arról, hogy 2023. év január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszámolási számlára van lehetőségük az adózóknak 2023. január 1. napjától euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Önkormányzat neve: Hunya Község Önkormányzata
Számla száma: 10026005-00000365-02120014
Számla IBAN száma: HU17 1002 6005 0000 0365 0212 0014

Meghívó

Hunya Község Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt

a Képviselő-testület

2022. december 14. napján 16:00 órakor

tartandó Közmeghallgatására, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

(Hunya, Rákóczi út 19.)

 

Napirend letöltése 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. december 14. napján 14:00 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

 

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató az MVM Démász Hálózat gallyazási tevékenységről

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. törekvése, hogy az elosztási tevékenységére vonatkozó jogszabályi megfeleléssel összhangban ügyfelei számára zavartalan villamosenergia-szolgáltatást biztosítson.

A szolgáltatás üzembiztonsága érdekében elengedhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének karbantartása, ami magába foglalja a gallyazási tevékenységet.

Fontos azt is tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Démász gallyazó partnerei csak a közterület határáig végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlanhatáron belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve jól felfogott érdeke is – karbantartani.

Tájékoztató letölthető:

https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/3458

2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS – PÓTÖSSZEÍRÁS

A Népszámlálás számlálóbiztosi terepmunka 2022. november 20-án lejár. Ezt követően 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban.

Hunya pótösszeírás 001

 

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy  Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át), egyedül élők esetén a 99 750 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át). A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be

2022. november 16. napjától- 2022. november 25. napjáig.

Beadványukat személyesen, elektronikusan vagy interneten is benyújthatják az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

A kérelem nyomtatvány a kirendeltség előterébe kihelyezésre kerül, onnan elvihető, illetve letölthető Hunya község weboldaláról az alábbi hivatkozáson:

Tüzelőanyag támogatási kérelem

Az elektronikus ügyindítással kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Kiszely Imre

polgármester sk.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. október 26. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJE

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyomaendrődi, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi hulladékudvar 2022. október 15-én (szombaton) ZÁRVA tart.

A gyűjtőudvarok 2022. október 31-én (hétfőn) a megszokott rend szerint - 7:00-15:00 óráig – tartanak nyitva.

2022. november 1-jén (kedden) a Dévaványai, Kondorosi, Kunágotai, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi, Vésztői hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Ismét eljön a Kormányablak Busz Hunyára

Hunya Község Önkormányzata és a Gyomaendrődi Járási Hivatal ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2022. október 13-án (csütörtökön) 08:30-10:00 között Hunya településen fogadja ügyfeleit a Kormányablak Busz.

  Helyszín: 5555 Hunya, Rákóczi út 19, Polgármesteri Hivatal parkolója

Tájékoztatás letöltése 

Meghívó

Hunya Község Önkormányzat Polgármestere

 tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

2022. október 13-án 15 órakor

kezdődő alakuló ülésére a Községháza tanácskozó termébe

(Hunya, Rákóczi út. 19.)

Napirend letöltése 

Tájékoztatás a 2022. október 2. napján tartott időközi választás eredményéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. október 2. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az alábbi eredmények születtek:

20/2022. (X.2) HVB határozat (polgármester választás eredményének megállapítása)

21/2022. (X.2) HVB határozat (egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása)

 

Felhívás

 

Tisztelt Lakosság!

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állat járványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2022. október 01. napjától

2022. október 21. napjáig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

 

Felhívás letöltése