Pályázat közigazgatási osztály osztályvezető munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
közigazgatási osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és a Hivatal SzMSz-ében meghatározottak szerint közreműködik a bizottsági és a képviselő-testületi ülések döntés előkészítésében. Figyelemmel kíséri az irányítási területén a jogszabályi változásokat, és javaslatot tesz az önkormányzat hatáskörébe tartozó jogszabályalkotásra, szabályzatok módosítására, rendelet tervezetek elkészítése. Közreműködik a hivatal teljesítmény követelményeinek meghatározásában, elkészíti a szervezeti egységébe tartozók teljesítménykövetelményét és teljesítményértékelését, minősítését. Az Önkormányzati és társulási fenntartású intézmények működésével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása (alapító okiratok elkészítése, engedélyezési eljárásokban közreműködés, SZMSZ módosítások előkészítése, előterjesztések készítése, koncepciók, tervek készítése, szakmai programok előkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás, stb.) Ellenőrzi az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok betartását, figyelemmel kíséri és javaslatot tesz az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazására. Irányítja az osztályát érintő ASP szakrendszerek bevezetésével kapcsolatok feladatok ellátását.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával; vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkezik

•         Próbaidő tartama: 6 hónap

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok, vagy azok hiteles másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti), vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csordás Ádám jegyző nyújt, a 06-20/411-64-57 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 363 /2022. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

vagy

•         Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázók a munkáltató döntéséről a benyújtás módjával megegyező módon értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyomaendrod.hu - 2022. szeptember 26.

•         www.hunya.hu - 2022. szeptember 26.

•         www.csardaszallas.hu - 2022. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az űrlap alja