2022. adóévtől megújul a helyi iparűzési adóbevallás-nyomtatvány

A NAV honlapján közzétette a 22HIPAK jelű kötegelt helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványt (ÁNYK), annak aktív súgóját és kitöltési útmutatóját.

 

A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatványképén az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti.

Az eddigi HIPA nyomtatványokon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kellett benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

 

A nyomtatvány „A” típusú lapokból és „M” típusú lapokból áll.Az „A” lapokon a bevallás benyújtásának a körülményeit és a vállalati adóalap megállapításához szükséges bevallási adatokat kell feltüntetni, és ezek által kerül levezetésre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap. Az így kiszámított adóalap a Htv. szerinti megosztási szabályok alapján kerül szétosztásra a telephelyek között az „M” lapokon. „M” lapból annyit kell kitöltenie az adózóknak, ahány iparűzési adóval érintett önkormányzat területén van székhelye, telephelye az adóévben.

 

Beküldést követően a nyomtatvány szétszedésre kerül, és az „A” lapokat minden érintett önkormányzat megkapja, míg az „M” lapból minden önkormányzat csak a rá vonatkozót kapja meg.

Ezeken túlmenően, a könnyebb és számszakilag helyes kitöltés elősegítése érdekében a 22HIPAK számos beépített képlettel, automatizmussal rendelkezik. Az egyszerűsített adóalap megállapítást választó adózók (például egyéni vállalkozók, őstermelők) számára külön lap került kialakításra, így számukra is egyszerűbbé válik a kitöltés.

Azegyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany(vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághozpapíralapon benyújtott iparűzési adóbevallási nyomtatványon.A nyomtatvány az adópolitikáért felelős miniszter honlapján iselérhető. (https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/helyi-adoztatasi-minta-adobevallasi-adatbejelentesi-nyomtatvanyok-az-onkormanyzati-adohatosagok-szamara)

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget továbbra is az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály