Tájékoztató az iparűzési adó megfizetésének és bevallása benyújtásának szabályairól:

Az adózóknak 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallásukat kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikus úton lehet benyújtaniuk. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (ÁNYK)tehetik meg. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó adhatja be a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papír alapon az önkormányzati adóhatósághoz.

A fentiektől eltérően benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokat az önkormányzati adóhatóságnak nem áll módjában elfogadni.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja feldolgozásra.

A helyi iparűzési adó megfizetését továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ennek számlaszámai:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata: 53200125-11063843

Csárdaszállás Községi Önkormányzat: 53200053-11048792

Hunya Község Önkormányzata: 53200022-11054144

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy a 2021. adóévről szóló adóbevallás benyújtásának határideje 2022. május 31. (az üzleti éves adózók kivételével).Ez a határideje azon őstermelői nyilatkozat beadásának is, melyben az őstermelő nyilatkozik, hogy a 2021. évi őstermelői tevékenységéből nem keletkezett iparűzési adóbevallási, adófizetési kötelezettség. Továbbá eddig az időpontig kell benyújtaniuk az adómentességhez az egyesületeknek, alapítványoknak stb. a nyilatkozatukat, amennyiben a megelőző adóévben folytatott tevékenységükből származó jövedelmük után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettségük nem keletkezett. A határidő elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után.

A 2021. adóévről szóló adóbevallás kitöltésénél pár szempontra felhívjuk figyelmüket:

- Az adóelőlegeket az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel kell megállapítani (Gyomaendrőd: 1,9 %, Csárdaszállás: 1,8 %, Hunya: 1,2 %).

- Az előlegek levonása utáni adókülönbözetet 2022.05.31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

- A 2022. szeptember 15-i adóelőleg számításánál a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak is a fenti adómértékekkel kell az adóelőleget megállapítani. Az előleg felezését az adóhatóság automatikusan fogja elvégezni a február 25-ig beadott nyilatkozatuk alapján. Megfizetni nekik ezt a felezett adóelőleget kell.

- Akik nem nyilatkoztak sem 2021-ben, sem 2022-ben, azoknak a teljes összegű előleget kell megfizetni.

- FONTOS! Azoknak a mikro kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak, akik nyilatkoztak 2021-ben az adóelőleg felezése érdekében, nem jár automatikusan a 2021. adóév utáni 1 %-os HIPA mérték alkalmazásának lehetősége. Ahhoz, hogy az 1 %-os HIPA mérték kerüljön részükre alkalmazásra a 2021. évről szóló 21HIPA bevallásban ezt jelölniük kell. A 21HIPA bevallásnyomtatvány Főlap I. Bevallás jellege 10. pontjában „A mikro-, kis- és középvállalkozás által benyújtott bevallás” tehető ez meg. Ebben az esetben lesz lehetőség a 03-01 lapon a „16.2. Csökkentett adóösszeg a KKV számára” pontban az 1 %-al számolt adó megadására.

- Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelő is, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység és amezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni adót együttesen kell megállapítania és bevallania.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály