Beszámoló a 2021. évi helyi adóbevételek alakulásáról

Adóbevételek teljesülése 2021. november 30-ig.

Az önkormányzat 2021. évi adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

Adónem

Éves terv

ezer Ft

I-XI hó bevétele

ezer Ft

Teljesülés %-a Eltérés az időarányos tervtől, ezer Ft

Magánszemélyek

kommunális adója

4 500 4 420 98,2 -80
Iparűzési adó 20 000 29 726 148,6 +9 726
Pótlék és bírság 50

106

212,0 +56
Összesen: 24 550 34 252 139,5 +9 702

Az adóbevételek a tervezetthez képest 139,5 %-ban teljesültek. Ez 9 702 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel. A többlet elsősorban az iparűzési adóbevételnél realizálódott.

Az Önkormányzat a helyi adó bevételét kötelező önkormányzati feladatai ellátására használhatja fel.

Hunya, 2021. december 20.