A 2020. II. félévi adóértesítőkkel kapcsolatos tájékoztatás

A napokban kerül sor a 2020. II. félévi adóértesítők kiküldésére. A magánszemélyek, az őstermelők az eddig megszokott módon levélben kapnak tájékoztatást a fizetési kötelezettségükről, mellékelve a befizetéshez szükséges csekket, csekkeket. A vállalkozások elektronikusan, cégkapujukra, az egyéni vállalkozók ügyfélkapujukra kapják meg az értesítőt.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, így részükre csekkek nem kerülnek megküldésre. Az utaláshoz az értesítő tartalmazza az adott adónem számlaszámát, a megjegyzés rovatba pedig az Adózó mutató számát kell beírni.

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása. Ha a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, vagy Önnek túlfizetése van, az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámlája javára, illetve a túlfizetés visszautalásáról írásban, az erre szolgáló nyomtatványon rendelkezhet.

Az értesítő készítésének időpontjában még nem végleges (nem jogerős) tételek esetében a „Véglegesítés alatt álló tételek” táblában szereplő adatokkal együtt kell figyelembe venni az adott adónem egyenlegét.

Az adófizetési kötelezettségüket csoportos beszedés útján teljesítő Adózók figyelmét külön felhívjuk, hogy a szeptember 15-én esedékes adókötelezettségeiknél csak azok a tételek kerülnek levonásra, mely tételek a csoportos beszedés számlavezető pénzintézet felé történő indításának időpontjáig, azaz szeptember 6-ig véglegessé (jogerőssé) válnak.

A 2020. II. félévben esedékes adót 2020. szeptember 15-ig lehet megfizetni pótlékmentesen. Ügyfélkapuval rendelkező adózóink befizetésüket a https://eonkormanyzat.gov.hu oldalon elérhető bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Abban az esetben, ha nem kapna értesítést sem levélben, sem ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy az értesítőben szereplő adatokkal nem ért egyet, kérjük keresse önkormányzatunk adóügyintézőit, egyeztetés céljából.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók, illetve a vállalkozások adóhatóságunkhoz bejelentett képviselői, meghatalmazottjai a mindenkori adószámla egyenlegüket bármikor lekérdezhetik az E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) történő bejelentkezést követően.