Pályázati kiírás Óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok szerint a járás településein található köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         Óvodai és iskolai segítés területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, pontosság, empátia, jó együttműködési készség,,

•         Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, csapatmunkára való készség.,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolata

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Kjt. 20.§ szerint azzal, hogy a munkakör része a 18 évet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Jánosné nyújt, a 20/587-2575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (5502 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 11-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyomaendrod.hu - 2020. július 20.

•         www.csardaszallas.hu - 2020. július 20.

•         www.hunya.hu - 2020. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.