Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 8. napján 13:30 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

1. Hunya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadási beszámolója
2. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3. Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
4. Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
5. Beszámoló a veszélyhelyzet elrendelése óta a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott Polgármesteri határozatokról
6. Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve
7. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről
8. Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2019. évi beszámolója
9. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
10. Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
11. Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
12. Beszámoló a közbiztonsági referens 2019. évi munkájáról
13. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaprogramja
14. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)