Pályázat Óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodai és iskolai szociális segítő  munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok szerint a járás településein található köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, vagy valamelyik szakon megkezdett tanulmányok,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Óvodai és iskolai segítés területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolata

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

•         Motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Kjt. 20.§ szerint azzal, hogy a munkakör része a 18 évet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, csapatmunkára való készség.,

•         B kategóriás jogosítvány

•         Megbízhatóság, pontosság, empátia, jó együttműködési készség,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Jánosné nyújt, a 20/587-2575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 11-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.gyomaendrod.hu - 2020. június 15.

•         www.csardaszallas.hu - 2020. június 15.

•         www.hunya.hu - 2020. június 15.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.