Belvíz miatt átmenetileg tilos a koporsós temetés

Hunya Önkormányzata, mint a hunyai köztemető üzemeltetője ezen felhívás útján tájékoztatja az érintetteket, hogy – a településen kialakult belvízhelyzetre való tekintettel - 2018. március 23. napjától további intézkedésig a köztemetőben hamvasztás nélküli koporsós földbe temetést végezni nem lehet!
 

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

Tájékoztatás bankszámlaszám változásról

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Hunya Község Takarékszövetkezeténél vezetett bankszámlájára 2018.02.28-a után már nem tud befizetést elfogadni. Amennyiben tartozása van és még nem került kiegyenlítésre, érdeklődjön ügyfélszolgálatukon a tartozás rendezésének módjáról.
Elérhetőség: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., Telefon: 06-66-386-233
Ügyfélszolgálat: Hétfő és Csütörtök: 8:00- 12:00 12:30-15:00, Péntek: 8:00-13:00

Előkészületben a településképi arculati kézikönyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében 2017. december 1-éig minden településnek el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét, és az ahhoz kapcsolódó településképi rendeletét. A jogszabály szerint a kézikönyv és a településképi rendelet a település által foglalkoztatott főépítész közreműködésével készül.

Általánossá válik a közigazgatásban az elektronikus ügyintézés

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá válik az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt.
 

Tájékoztatás

 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, kérelemre szociális célú tűzifa formájában természetbeni támogatást nyújt.

A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be 2017. november 22. napjától 2017. december 5. napjáig.