Képviselő-testületi ülésprogram

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MUNKAPROGRAMJA

2022. II. félévére

2022. augusztus 31.

Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi első félévi gazdálkodásának alakulásáról

Hivatali felelős:

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. szeptember 28.

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. október 26.

Általános iskolai körzethatárok véleményezése

Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. november 30.

Az önkormányzat 2022. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Döntés illetményalap megállapításáról

Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. évi belső ellenőrzési terv

Hivatali felelős:
Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról

Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság 

2022. december 14.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciója

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés

Hivatali felelős:
Zsögön Renáta Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

A 2022-2023. évi tervezett közfoglalkoztatási program

Hivatali felelős:
Zsögön Renáta Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaprogramja

Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

Határidő: azonnal