A szöveg időállapota: 2017.V.26. - 2017.V.26.
Időállapot váltás: 2017.V.26. - 2017.V.26.
2017.V.27. -


6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdésének „A jegyzékben szereplő ingatlanokon történő építési engedélyezésekkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Irodáját, mint érintett szakhatóságot meg kell keresni.” szövegrésze.

2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.