A szöveg időállapota: 2015.V.15. - 2015.V.15.
Időállapot váltás: 2015.V.15. - 2015.V.15.
2015.V.16. -


11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni.

(2) A temetői infrastruktúra használatáért az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra egyszeri nettó 1.000 Ft összegű díjat kell fizetni.”

2. § Ez a rendelet 2015. május 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.