A szöveg időállapota: 2014.I.1. - 2014.III.7.
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.III.7.
2014.III.8. -


28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2014. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2014. január 1. és február 28. közötti időszakban a Munkaügyi Központ által támogatott 30 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető.

(2) A 2014. január 1.-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2013. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.

5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.