A szöveg időállapota: 2014.I.1. - 2014.I.1.
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.I.1.
2014.I.2. -


27/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,2%-a.”

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.