A szöveg időállapota: 2013.X.1. - 2013.X.1.
Időállapot váltás: 2013.X.1. - 2013.X.1.
2013.X.2. -


21/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el

1. § Hatályát veszti az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 6/A. § (4) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2013. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.