A szöveg időállapota: 2013.II.7. - 2013.II.7.
Időállapot váltás: 2013.II.7. - 2013.II.7.
2013.II.8. -


3/2013. ( II. 6. ) önkormányzati rendelet

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgárok személyi adatainak átadásáról szóló 23/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

1. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.