A szöveg időállapota: 2013.I.1. - 2013.III.31.
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.III.31.
2013.IV.1. -


13/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelet alkotja.

1. § A rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

“1. melléklet a 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltatási díj

I. Lakossági
A B
1 Edényzet típusa Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
2 110 - 120 literes 233 Ft
3 zsák 233 Ft

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

- heti kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása;

- évente egyszeri lomtalanítás;

- a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése szükség szerint;

- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;

- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.

II. Közületi
A B
1 Edényzet típusa Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
2 80 literes 594 Ft
3 110-120 literes 835 Ft
4 240 literes 1655 Ft
5 1100 literes 4330 Ft
3 5000 literes 14 337 Ft

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

- heti kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása;

- évente egyszeri lomtalanítás;"

2. § Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.