A szöveg időállapota: 2013.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) rendelet 7. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:

"7.§ (3) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők."

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.