A szöveg időállapota: 2013.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


10/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:

1. § A helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) rendelet 3. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:

"3. § (3) Az adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségeket, az önkormányzat honapján közzétett, elektronikus űrlapon is lehet teljesíteni."

2. § A helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évente az adóalap 1 %-a."

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.