A szöveg időállapota: 2009.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2009.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


8/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§-ában kapott felhatalmazással valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 5.§-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

"5.§ (3) 3000 Ft-os adókedvezményben részesül, aki a lakcímnyilvántartás alapján a lakóhelyéül szolgáló ingatlanban egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 31. napjáig.

2. § A rendelet 6.§-a az alábbiak szerint változik:

"Az adó mértéke a 2.§-ban foglalt adótárgyanként évi 13 000 Ft."

3. § A rendelet 2009. január 1.napjával lép hatályba.