A szöveg időállapota: 1993.XII.21. - 2013.II.6.
Időállapot váltás: 1993.XII.21. - 2013.II.6.
2013.II.7. -


23/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

a polgárok személyi adatainal átadásáról

Hunya Község Önkormányzata Képviselőtestülete a “Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról” szóló 1992. évi LXVI. tv. 33. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A helyi nyilvántartás - a Képviselőtestület, Polgármester, a jegyző vagy a Polgármesteri hivatal ügyintézőjének hatáskörébe utalt Önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekhez, illetve hatósági nyilvántartás vezetéséhez az alábbi adatokat adhatja át a polgárokról.

- név és lakcím adatok

- aynja neve

- születési hele és ideje

- neme

- a nyilvántartásból kikerülés oka, helye, ideje

- állampolgárság

2. § A helyi nyilvántartás az adatváltozástól számított 5 évig tartalmazza és adja át azoknak az adatait, akik

- elhaláloztak

- magyar állampolgárságuk megszűnt

- kivándoroltak

- a jegyző illetékességi terültén érvényes lakcímmel már nem rendelkeznek

- bevándoroltak vagy menekültként elismert személyek és külföldre távoztak - és ezen okok miatt kerültek ki a nyilvántartásból.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.