Szolgáltatások

Magyar Posta Zrt.

Cím: 5555 Hunya, Petőfi u. 2/1.
Tel.: 66/294-011

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Hunyai Kirendeltség

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 6.
Tel.: 66/294-013

Vállalkozások

A községben 49 vállalkozás van, melyből 1 Zrt, 2 Szövetkezet, 6 Kft, 8 Bt és 32 egyéni vállalkozó.Iparűzési adójukkal jelentősen hozzájárulnak a település fejlődéséhez.

Bo-Ti Zrt.

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 55-57.
Tel.: 66/294-689
Fax: 666532-610

Gépfarm Szövetkezet

Cím: 5555 Hunya, Alkotmány u. 19.
Tel.: 66/294-233

Hunya-Szolg Kft.

Cím: 5555 Hunya, Alkotmány u. 19.
Tel.: 66/294 155

Hunyadi Szövetkezet

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 24-26.

Hunyagro-Farm Kft.

Cím: 5555 Hunya, Petőfi u. 3/1.

 

e-Ügyintézés

Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK)

Az állampolgárokkal való elektronikus kommunikációban az erre a célra megtervezett elektronikus űrlapok használatára van lehetőség. Az állampolgárok a Hivatalunk által tervezett elektronikus űrlapokat jelenleg a Hunya.hu honlapjáról töltik le, majd pedig a Kormányzati Portálról, illetve a NAV oldaláról letölthető ÁNYK-val töltik ki. Az űrlap lehetővé teheti további fájlok csatolását is, még a küldésre megjelölés előtt. A kitöltés befejeztével az űrlapot az állampolgár megjelöli ügyfélkapus beküldésre (ekkor a kitöltött űrlapot az ÁNYK tömöríti, titkosítja és létrehozza a kr borítékot .kr kiterjesztéssel).

Az Általános Nyomtatvány Kitöltő a Kormányzati Portálon érhető el

(http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html).

Az ÁNYK-ról ezen a linken míg az ügyfélkapus regisztrációról itt olvashat bővebben. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a nyomtatványok Ügyfélkapus beküldése előtt a HU13BEUINT nyomtatvány kitöltésével és hagyományos dokumentumként történő beküldésével jelezzék elektronikus kapcsolattartási igényüket és kapcsolattartójuk adatait.

Hunyai Önkormányzat elektronikus nyomtatványai (ÁNYK)

Helyi adózás

 HU17IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2017-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.
 HU16IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2016-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.
 HU15IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.
 HU15IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.
 HU14IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2014-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.
 HU14IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2014-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.
 HU13IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2013-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.
 HU13IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2013-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.
 HU12IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2012-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.
 HU12IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2012-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.
 HU14BEJVALT - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet az adózással kapcsolatos bejelentkezést és változás bejelentést benyújtani.
 HU13BEJVALT - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet az adózással kapcsolatos bejelentkezést és változás bejelentést benyújtani. Hatálytalan 2014. január 1-től!
HU13AIGKER - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a helyi adóhatóságtól általános vagy nemleges adóigazolást igényelni. A nyomtatvány elektronikusan is benyújtható.
 HU13BEUINT - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon kell az elektronikus kapcsolattartási igényt bejelenteni.

Falutörténet

Településünk bemutatása

HUNYA
Belterület: 100 ha,
Külterület: 3159 ha,
Lakosság: 722 fő

Községi Önkormányzat
Cím: 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Telefon: (66)294-141
Fax: (66)294-200

Hunya egy Békés Megyei kistelepülés, a 44-es számú főútról Kondorosnál északra kanyarodva, vagy a Szarvast Mezőberénnyel összekötő útról elérhető kisközség. Területe 3259 hektár. A mai község helyén a régészeti kutatások szerint a késő bronzkortól a török hódoltságig lakott terület volt, de akkor lakatlan pusztává változott. Báró Harruckern János György telepítette újra, majd 1751-ben az endrődieknek adományozta.

A függetlenségi törekvések bizonyítéka, hogy az itt élők 1896-ban templomot építettek, amihez a telket Hunya József adományozta. A település lakóiban erős volt az önállósodási vágy, de ez csak a II. világháború után válhatott valóra. 1946. február 1-jével Endrődszentlászló néven megalakult az akkor 1500 fölötti lélekszámú község. A lakosság kezdeményezésére 1947. február 1-jétől a belügyminiszter engedélyezte a Hunya név felvételét. Létrejöttétől szinte a kilencvenes évekig az állandó fejlődés, gyarapodás jellemezte a falut, az utóbbi években azonban az elvándorlás és az elöregedés. Fiatal település lévén műemléke nincs  Hunyának, legjelentősebb épülete az 1800-as évek végén épült római katolikus templom volt,  ami 1999-ben a  belvíz miatt  veszélyesen megsüllyedt, majd június 4-én éjjel egy villámcsapás következtében leégett. A tűz olyan súlyos károkat okozott, hogy az eredeti  templom helyreállítására nem lett volna mód, ezért lebontották és úgy határoztak, hogy újat építenek. Mivel a hunyaiakat és a Hunyáról elszármazottakat nagyon súlyosan érintette a település identitását jelképező templom pusztulása, jelentős adakozás indult meg az újraépítés érdekében. Az új templom fel is épült egy év alatt. A településen többségében katolikusok laknak, akik szívesen járnak az új templomba, illetve a gyönyörű parókiára, ahol Közösségi ház is működik.

A belvíz miatt megsüllyedt a Polgármesteri Hivatal épülete is, falai megrogytak. Ezért új hivatal építésébe kezdett a település. Az építkezés befejezésének határideje 2000. október 15-e volt. 2007 január 1-től  Körjegyzőségben működtünk  Örménykút településsel. 2013. január 1-től Közös Hivatal alakult a szomszédos Gyomaendrőd várossal és Csárdaszállás községgel. A lakosság továbbra is helyben intézheti ügyeit. A belvíz által igen keményen sújtott községben 2001. évben megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer teljes kiépítése.  Az infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése, a gyors Internet bevezetése a versenyképesség növelését és a költségek csökkentését teszi lehetővé. A települési szilárdhulladék elszállítása szervezetten megoldott.

 

A kitűnő termőföld adta lehetőség miatt a hunyaiak többsége mindig a mezőgazdaságból élt. A gazdaságok fő terményei a búza, a kukorica, a hibridkukorica és a csemegekukorica. A település infrastruktúrája, a szennyvíz elvezető csatorna-rendszer teljes hiányát nem számítva, kiemelkedően jó. Villanyhálózattal a település 100 %-ban ellátott, ugyancsak 100 %-os az ivóvíz ellátottság is. A község eddigi  "zsáktelepülés " jellege megszűnt. 2003-évben uniós támogatással  bekötőút épült.

 

A vezetékes gázhálózattal a lakások 90 %-a rendelkezik. A lakások egyéni parabola antennával rendelkeznek.

A faluban nincs vasútvonal, autóbusz pedig naponta Kondoros, Szarvas, Gyomaendrőd irányába  közlekedik.

A tizenhárom utca mind járható, legalább egyik oldalon mindenütt van járda. A közrend hatékony védelmében jelentős szerepet tölt be a helyi Polgárőr Egyesület. A településünk egyébként nyugodt és rendezett. Sok üresen álló lakás található a községben, melyek új tulajdonosokra várnak kedvező lakásárak mellett.

 

A településen az Általános iskola alsó tagozata 2012. szeptember 1-től szünt meg a kevés gyermekszám miatt.Működik  az Óvoda, a Művelődési ház és Könyvtár . Az egészségügyi intézmény magába foglalja a háziorvosi ellátást, a fogorvosi ellátást , a gyermekorvosi ellátást és a védőnői szolgálatot.

2007. március 1-től új szociális feladatok ellátásával bővült településünk:  Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi ellátás, Szociális étkeztetés, Jelzőrendszeres szolgálat.

A fiataloknak kikapcsolódási lehetősége van az Ifjúsági klubban, sportolási lehetőség pedig a sportpályán és a konditeremben biztosított.

Van a községben Postahivatal, Takarékszövetkezeti fiók 2 élelmiszerbolt, egy vegyesbolt egy virág és ajándékbolt, valamint  három vendéglátó egység.

Kapcsolat

  Név Beosztás   Telefon Fax
1 Hegedüs Roland polgármester 66-294-141 66-294-200
2 Kiszely Imre alpolgármester 66/294-141 66/294-200
3 Dr. Uhrin Anna jegyző 66-521-601 66-283-288
4 Megyeri László aljegyző 66-581-236 66-283-288